Menu Sluiten

Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR voor General Data Protection Regulation) van kracht. Die bepaalt hoe in EU-lidstaten wordt omgesprongen met persoonsgegevens en legt richtlijnen op aan iedereen die persoonsgegevens opslaat. Ook Graphista dus, en wel op twee verschillende manieren: persoonsgegevens van klanten die ik zelf bewaar en persoonsgegevens van derden (klanten van mijn klanten) die ik in opdracht bewaar.

Gegevens die graphista bewaart over jou

Als bezoeker aan graphista.be worden een aantal van jouw gegevens automatisch opgeslagen. Die gegevens staan ons toe om jou een betere ervaring te bezorgen op onze website en om op een algemene, niet-geïndividualiseerde manier te bekijken hoe je onze website gebruikt. Het gaat dus niet om persoonsgegevens volgens de definitie van de AVG.

Over jou als klant van Graphista bewaar ik wél persoonsgegevens: gegevens die rechtstreeks te maken hebben met jouw identiteit. Het gaat hier om alle gegevens “die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon“. Die gegevens worden gebruikt om jou een optimale service te geven. Je moet weten dat:

  • ik enkel gegevens bewaar die ik nodig heb, zoals je naam en contactgegevens;
  • we jouw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden;
  • jouw gegevens bewaard blijven zolang je klant bent;
  • je op elk moment mag weten welke gegevens ik bewaar, ze mag opvragen of corrigeren, en mag vragen dat ik ze verwijder;
  • je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens die graphista bewaart als ‘verwerker’

Als communicatiepartner kom veel in aanraking met de persoonsgegevens van de klanten van mijn klanten. Hoe dat gebeurt, wordt ook gereguleerd door de AVG. Als klant heb je daarbij de rol van verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dat de opslag van persoonsgegevens jouw verantwoordelijkheid is. Als verwerker heeft Graphista de taak om dat correct te laten verlopen. Graphista is níét verantwoordelijk voor wat de verwerkingsverantwoordelijke doet met persoonsgegevens, ook al heb ik wel toegang tot die gegevens.